רוצים להרחיב את הידע בתחומים רבים באתר יש מאמרים רבים בנושא באופן כללי אצלנו ב-Free1 תוכלו למצוא מאמרים מושקעים שיעזרו לכם ללמוד ולהבין יותר.

מדריך : קיצור דרך של סימני מקלדת

כדי לעשות סימנים מיוחדים במקלדת משתמשים בלחצן ALT  ואז לוחצים על מספר כלשהו 

 • Alt + 1= ☺
  Alt + 2= ☻
  Alt + 3= ♥
  Alt + 4= ♦
  Alt + 5= ♣
  Alt + 6= ♠
  Alt + 7= •
  Alt + 8= ◘
  Alt + 9= ○
  Alt + 10= ◙
  Alt + 11= ♂
  Alt + 12= ♀
  Alt + 13= ♪
  Alt + 14= ♫
  Alt + 15= ☼
  Alt + 16= ►
  Alt + 17= ◄
  Alt + 18= ↕
  Alt + 19= ‼
  Alt + 20= ¶
  Alt + 21= §
  Alt + 22= ▬
  Alt + 23= ‎
  Alt + 24= ↑
  Alt + 25= ↓
  Alt + 26= →
  Alt + 27= ←
  Alt + 28= ∟
  Alt + 29= ↔
  Alt + 30= ▲
  Alt + 31= ▼
  Alt + 32=
  Alt + 33= !
  Alt + 34= “
  Alt + 35= #
  Alt + 36= $
  Alt + 37= %
  Alt + 38= &
  Alt + 39= ‘
  Alt + 40= (
  Alt + 41= )
  Alt + 42= *
  Alt + 43= +
  Alt + 44= ,
  Alt + 45= –
  Alt + 46= .
  Alt + 47= /
  Alt + 48= 0
  Alt + 49= 1
  Alt + 50= 2
  Alt + 51= 3
  Alt + 52= 4
  Alt + 53= 5
  Alt + 54= 6
  Alt + 55= 7
  Alt + 56= 8
  Alt + 57= 9
  Alt + 113= q
  Alt + 114= r
  Alt + 115= s
  Alt + 116= t
  Alt + 117= u
  Alt + 118= v
  Alt + 119= w
  Alt + 120= x
  Alt + 121= y
  Alt + 122= z
  Alt + 123= {
  Alt + 124= |
  Alt + 125= }
  Alt + 126= ~
  Alt + 127= ⌂
  Alt + 128= ַ
  Alt + 129= �
  Alt + 130= י
  Alt + 131= ג
  Alt + 132= ה
  Alt + 133= א
  Alt + 134= ו
  Alt + 135= ח
  Alt + 136= ך
  Alt + 137= כ
  Alt + 138= ט
  Alt + 139= ן
  Alt + 140= ¥
  Alt + 141= ל
  Alt + 142= ִ
  Alt + 143= ֵ
  Alt + 144= ֹ
  Alt + 145= ז
  Alt + 146= ֶ
  Alt + 147= פ
  Alt + 148= צ
  Alt + 149= ע
  Alt + 150= �
  Alt + 151= ש
  Alt + 152= �
  Alt + 153= ײ
  Alt + 154= �
  Alt + 155= ר
  Alt + 156= £
  Alt + 157= ״
  Alt + 158= ×
  Alt + 159= ƒ
  Alt + 160= ב
  Alt + 161= ם
  Alt + 162= ף
  Alt + 163= ת
  Alt + 164= ס
  Alt + 165= ׁ
  Alt + 166= ×
  Alt + 167= ÷
  Alt + 168= ¿
  Alt + 169= ®
  Alt + 170= ¬
  Alt + 171= ½
  Alt + 172= ¼
  Alt + 173= ¡
  Alt + 174= «
  Alt + 175= »
  Alt + 176= ░
  Alt + 177= ▒
  Alt + 178= ▓
  Alt + 179= │
  Alt + 180= ┤
  Alt + 181= ֱ
  Alt + 182= ֲ
  Alt + 183= ְ
  Alt + 184= ©
  Alt + 185= ╣
  Alt + 186= ║
  Alt + 187= ╗
  Alt + 188= ╝
  Alt + 189= ¢
  Alt + 190= ¥
  Alt + 191= ┐
  Alt + 192= └
  Alt + 193= ┴
  Alt + 194= ┬
  Alt + 195= ├
  Alt + 196= ─
  Alt + 197= ┼
  Alt + 198= ד
  Alt + 199= ֳ
  Alt + 200= ╚
  Alt + 201= ╔
  Alt + 202= ╩
  Alt + 203=╩
  Alt + 204= ╠
  Alt + 205= ═
  Alt + 206= ╬
  Alt + 207= ₪
  Alt + 208= נ
  Alt + 209= ׀
  Alt + 210= �
  Alt + 211= ֻ
  Alt + 212= ָ
  Alt + 213= ı
  Alt + 214= ֽ
  Alt + 215= ־
  Alt + 216= ֿ
  Alt + 217= ┘
  Alt + 218= ┌
  Alt + 219= █
  Alt + 220= ▄
  Alt + 221= ¦
  Alt + 222= ּ
  Alt + 223= ▀
  Alt + 224= ׃
  Alt + 225= �
  Alt + 226= װ
  Alt + 227= ׂ
  Alt + 228= ץ
  Alt + 229= ױ
  Alt + 230= µ
  Alt + 231= ‏
  Alt + 232= �
  Alt + 233= �
  Alt + 234= �
  Alt + 235= �
  Alt + 236= ‎
  Alt + 237= �
  Alt + 238= ¯
  Alt + 239= ´
  Alt + 240= ¬¬
  Alt + 241= ±
  Alt + 242= ‗
  Alt + 243= ¾
  Alt + 244= ¶
  Alt + 245= §
  Alt + 246= ÷
  Alt + 247= ¸
  Alt + 248= °
  Alt + 249= ¨
  Alt + 250= •
  Alt + 250= •
  Alt + 251= ¹
  Alt + 252= ³
  Alt + 253= ²
  Alt + 254= ■
  Alt + 255=
  Alt + 256=
  Alt + 257= ☺
  Alt + 258= ☻
  Alt + 259= ♥
  Alt + 260= ♦
  Alt + 261= ♣
  Alt + 262= ♠
  Alt + 263= •
  Alt + 264= ◘
  Alt + 265= ○
  Alt + 266= ◙
  Alt + 267= ♂
  Alt + 268= ♀
  Alt + 269= ♪
  Alt + 270= ♫

פה נציג לכם את כל המספרים פלוס הסימנים ולמטה יהיו מלא סימנים מחולקים לקטגוריות כדי שתעשו העתק הדבק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *